Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem, på FAR
Yrkesvardag

2024.05.31

9000 företag saknar revisor trots lagkrav

Enligt entreprenören och granskaren Jens Nylander finns det cirka 9 000 företag och över 100 redovisningsbyråer som saknar revisor trots lagkravet. Therese Andersson, auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR, är inte överraskad av uppgifterna. – Det här understryker behovet av att Bolagsverket ska utöka sin kontroll.

text:

Dan Håfström

Jens Nylander granskar företag med hjälp av sin AI-motor och hävdar att väldigt många smiter undan kravet att bli granskade av en revisor. Tycker du att Jens Nylanders bild av läget verkar rimlig?

– Det stämmer ganska väl mot de siffror vi tog fram redan 2020 så det är inte överraskande tyvärr. Vi har i våra samrådsmöten med Bolagsverket fört fram den kunskapen vi haft och önskat att deras uppdrag skulle utvidgas till att kontrollera detta. Så det är väldigt glädjande att Bolagsverket nu vill införa den kontrollen, säger Therese Andersson.

(I mars 2024 meddelade regeringen att Bolagsverket genom en förordningsändring ska få en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta och att motverka att felaktiga uppgifter registreras. Regeringens åtgärd är ett led i arbetet med att bekämpa den brottslighet som begås inom ramen för företagsverksamhet).

Vad är det stora problemet med att så många företag inte har revisor trots att de sett till lagkravet borde ha det?

– Värdet av våra lagar och regler är beroende på att de efterlevs. När det inte finns någon form av kontroll eller åtgärd när det sker lagöverträdelser förlorar vi tilltron till systemet. Enligt ABL (25:11) är det tydligt att bolagsverket ska besluta att bolaget som inte har revisor trots att man uppfyller kraven ska sättas i likvidation.

Jens Nylander lyfter i sin undersökning att det finns flera globala företag som Netflix, Birkenstock och Tiktok, vars svenska dotterbolag inte har en revisor. Hur är detta möjligt?

– Det finns ingen kontrollfunktion uppsatt. Bolagsverket har varit medveten om detta under flera år och har fört fram att man inte har haft det uppdraget sedan gränsvärdena för revisionsplikt infördes.

Vad skulle det innebära för branschen om ytterligare 9000 företag skulle skaffa en revisor?

– Vi granskar redan idag drygt 400 000 aktiebolag så det skulle inte få någon stor effekt på oss som bransch. Värdet av att vi kommer tillrätta med det här är främst för samhället och det finansiella ekosystemet.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare