Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.11.09

9 exempel – så slår karenskravet vid korttidsstöd

Det nya karenskravet vid korttidsstöd påverkar många företag. Balans har listan med exempel.

text:

Charlotta Marténg

1 oktober förändrades stödet för korttidsarbete, .

När det tillfälliga stödet upphörde började Tillväxtverket göra nya bedömningar och en karensregel infördes. Regeln innebär att företag som fått stöd under 2020 års lagstiftning omfattas av 24 månaders karens.

Företag som enbart fått stöd under 2021 års lagstiftning (även om stödet tilldelats för december 2020) omfattas inte av karens.

Kontentan är att de allra flesta företag omfattas av karens och karens gäller från sista stödmånaden i 2020-stödet.

Balans ger dig listan över de exempel Tillväxtverket tagit fram för att tydliggöra hur karensen fungerar i det ordinarie stödet.

Exempel 1:

Har fått stöd någon gång under mars – november 2020. Omfattas jag av karensen?

JA. I och med att företaget fått stöd någon gång under 2020 men inte i december 2020 kan Tillväxtverket med säkerhet säga att det omfattas av karensen.

Exempel 2:

Har enbart fått stöd någon gång under januari – september 2021. Omfattas jag av karensen?

NEJ. I och med att företaget endast fått stöd under 2021 kan Tillväxtverket med säkerhet säga att det inte omfattas av karensen.

Exempel 3:

Har fått stöd december 2020. Omfattas jag av karensen?

NEJ. Om december 2020 var den första stödmånaden av flera.

JA. Om december 2020 var den sista stödmånaden

NEJ. Om december 2020 var den enda stödmånaden och ansökan gjordes i mars 2021 eller senare.

JA. Om december 2020 var den enda stödmånaden och ansökan gjordes under 2020.

Exempel 4:

Sökte stöd någon gång för mars – november 2020 men fick avslag på hela beloppet. Omfattas jag av karensen?

NEJ. I och med att stöd inte betalats ut till företaget (till följd av avslaget) så omfattas det inte av karensen, trots att du sökte stöd någon gång under mars – november 2020.

Exempel 5:

Sökte stöd någon gång för mars – november 2020 men fick avslag på del av beloppet. Omfattas jag av karensen?

JA. I och med att företaget endast fick avslag på en del av beloppet så har stöd betalats ut för ansökan för någon av månaderna mars – november 2020.

Exempel 6:

Sökte stöd någon gång för mars – november 2020 men fick återkrav på hela beloppet. Omfattas jag av karensen?

JA. I och med att företaget fått stödbelopp utbetalat för någon av månaderna mars – november 2020 omfattas företaget av karensreglerna. Detta trots att det utbetalade beloppet sedan återkrävts.

Exempel 7:

Sökte stöd någon gång för mars – november 2020 men fick återkrav på del av beloppet. Omfattas jag av karensen?

JA. I och med att företaget fått stödbelopp utbetalat för någon av månaderna mars – november 2020 omfattas företaget av karensreglerna.

Exempel 8:

Sökte stöd någon gång för mars – november 2020 men har frivilligt återbetalat delar av beloppet. Omfattas jag av karensen?

JA. I och med att företaget fått stödbelopp utbetalat för någon av månaderna mars – november 2020 omfattas företaget av karensreglerna. Detta trots att företaget frivilligt återbetalat en viss del av stödet.

Exempel 9:

Sökte stöd någon gång för mars – november 2020 men har frivilligt återbetalat hela beloppet. Omfattas jag av karensen?

JA. I och med att företaget fått stödbelopp utbetalat för någon av månaderna mars – november 2020 omfattas företaget av karensreglerna. Detta trots att företaget frivilligt återbetalat hela stödet.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare