Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.08.09

Heta branschfrågor i höst – det här undrar medlemmarna

Vilka blir höstens snackisar hos FAR-medlemmarna? Balans hör efter med några av branschorganisationens experter.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

På senare år har FAR:s experter hanterat cirka 2 200 inkomna branschärenden per år.Under coronapandemin 2020/2021 har det däremot blivit närmare 2 600 ärenden. Birgitta Åhlander och Camilla Carlsson har båda titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och är djupt insatta i medlemsfrågor som kommer in till branschorganisationen och rör deras specialisering.

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

– De frågor vi får i medlemsrådgivningen berör i huvudsak redovisning av poster i balans- och resultaträkning vid tillämpning av K2 och K3, berättar Birgitta Åhlander.

– Dessutom får vi många frågor kopplade till koncernredovisning, redovisning av kapitalförsäkringar samt redovisning av de coronarelaterade stöden. Vi får också ofta svara på medlemmarnas funderingar kring digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag. Det är sådant vi spår kommer att fortsätta i höst, fortsätter hon.

Tvivlen som berör koncernredovisning kan exempelvis vara: Behöver min kund upprätta koncernredovisning? Måste jämförelsetal anges första gången en koncernredovisning upprättas? När ska det köpta bolaget tas med i koncernredovisningen?

– I fråga om kapitalförsäkringar brukar vi lotsa våra medlemmar till FAR:s uttalande RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar. Uttalandet har sedan tidigare svarat på frågor kring hur anskaffningsvärdet för en kapitalförsäkring ska fastställas, uttag redovisas samt löpande avkastning hanteras, säger Camilla Carlsson och tillägger:

Camilla Carlsson. Foto: Christian Gustavsson

– Det uppdaterade uttalandet från januari 2021 omfattar nu även redovisning av pensionsåtagandet när en kapitalförsäkring tecknats i syfte att säkerställa en direktpension. Två nya exempel belyser hur redovisning sker av både pensionsåtagandet och kapitalförsäkringen.

Funderingar hos redovisningskonsulter

Andra vanliga frågor från auktoriserade redovisningskonsulter gäller utbildningstimmar, uppskrivningar kring byggnader och mark, samt exceptionella intäkter och kostnader.

En annan av FAR:s sakkunniga är revisionsspecialisten Lars Egenäs, som brukar pratar både länge och väl med medlemmar om sådant som rör hans expertis.

Lars Egenäs. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Frågor kring revisorns bedömning av ansvarsfrihet behandlar exempelvis bedömning av åtgärder som vidtagits av VD/styrelse, och att tidsperioden som omfattas är räkenskapsåret. Vi hänvisar ofta till RevR 209 Förvaltningsrevision för att få vägledning, säger Lars Egenäs.

– Frågor kopplade till penningtvätt, bedrägeri och bokföringsbrott är relativt frekvent förekommande, där vi diskuterar det enskilda ärendets speciella förhållanden och dess konsekvenser på revisorns agerande. Här brukar vi dessutom hänvisa till RevR 14 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt, för vidare vägledning, fortsätter han.

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor på branschorganisationen. Även hon ägnar en stor del av sin tid till medlemrådgivningen.

Bortsett från pandemirelaterade frågor nämner hon ett par områden som särskilt brukar figurera, och i likhet med Lars Egenäs tar hon fasta på intresset kring penningtvättsfrågorna.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

– Att FAR och RI fört upp penningtvätt på agendan är tydligt och vi kan se att medvetenheten har ökat hos medlemmarna. Både revisorer och redovisningskonsulter funderar över rapporteringsplikt och om de kan acceptera och bibehålla vissa uppdrag, säger Sara Lissdaniels.

Med anledning av frågornas relevans har FAR anordnat både webbinarium och poddavsnitt i ämnet, samt erbjuder en onlineutbildning för den som vill förkovra sig, tipsar hon vidare.

– En annars vanligt förekommande fråga är hur revisionsberättelsen påverkas om revisorn antingen valts under räkenskapsåret eller därefter och bolaget har ett väsentligt lager. Här har FAR via Balans gett ut ett antal artiklar i ämnet som är till stöd för medlemmarna, avslutar Sara Lissdaniels.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare