Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.14

8 punkter – regeringens nya åtgärdspaket

Sänkt drivmedelsskatt, nytt reseavdragssystem, ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, samt höjt bostadsbidrag till barnfamiljer. Det är några av punkterna i regeringens åtgärdspaket som presenterades under måndagen.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Priset på bensin och diesel har på senare tid blivit betydligt dyrare, något som förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina. Därför presenterade finansminister Mikael Damberg under måndagen ett åtgärdspaket med punktinsatser på både kort och lång sikt.

– Läget är fortsatt osäkert och priserna rör sig mycket, men vi ser att vi måste stötta konsumenter i detta akuta skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska vårt fossilberoende, säger finansminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande från regeringen.

Åtgärder på kort sikt

1. Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt juni-oktober 2022. Det innebär att priset på bensin och diesel vid pump blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj. Regeringen föreslår att förslaget ska gälla från 1 juni till 31 oktober.

2. En ny drivmedelskompensation införs till privatpersoner. Det gäller privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer att vara 1 000 kronor per bilägare. Ytterligare 500 kr i kompensation för de som bor i kommuner som ingår i stödområdena ett, två eller tre och äger en personbil. Det handlar framför allt om boende i gles- och landsbygder där avstånden är stora. Utgångspunkten är att kompensationen betalas ut automatiskt.

3. Ytterligare medel tillförs anslaget för klimatbonus. Anslaget för klimatbonusen ökas med 3,9 miljarder kronor. Det innebär att en person som köper en elbil fortsatt kommer att kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.

4. Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest. Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänkts jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning. Kompensationen kommer att vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll.

5. Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs tillfälligt under juli-december 2022. För att skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar införs ett temporärt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Tilläggsbidraget motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad.

Åtgärder på längre sikt

6. Ett nytt och förenklat reseavdrag. Dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som helt baseras på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Färdmedel eller kostnaderna för resorna ska inte ha någon betydelse för avdraget. Cirka 260 000 fler personer bedöms kunna ta del av skattereduktionen jämfört med nuvarande reseavdrag. Detta föreslås i en lagrådsremiss som regeringen lämnar till Lagrådet senare denna vecka. Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2023.

7. Reduktionsplikten kommer att frysas. Reduktionsnivåerna för diesel och bensin fryses till 2022 års nivåer under nästa år. Regeringen kommer att skicka ut förslaget på remiss med målet att det ska träda i kraft 1 januari 2023. Regeringen avser också att tidigarelägga uppdraget till Energimyndigheten om att se över om reduktionsnivåerna för diesel och bensin bör justeras från 2024. Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2022.

8. BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas. Den årliga omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin föreslås pausas nästa år, precis som under år 2021 och 2022. Regeringen kommer att skicka ut förslaget på remiss med målet att det ska träda i kraft 1 januari 2023.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR, följde måndagens pressträff. Han menar att långsiktighet är A och O.

– När det gäller skatter är långsiktighet viktigt. Det förenklar förutsägbarheten och tillämpning för både företag och rådgivare. En lärdom från de senaste åren är att ha en större marginal i ekonomin för företag och privatpersoner. Man bör i möjligaste mån undvika brandkårsutryckningar och ropa på stöd och bidrag så fort något händer. Alla stöd och ändrade skatteregler ökar vikten av kvalificerad skatterådgivning, säger han till Balans.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare