Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.14

”Lönekonsulterna har glödhet information”

Lönekonsulterna hanterar en potentiell guldgruva av information. När kraven ökar på företagens sociala ansvar kommer statistik om de anställda att bli hårdvaluta.

text:

Rakel Lennartsson

Lönekonsulternas datafiler är hög­relevanta utifrån hållbarhetsperspektiv. Många förknippar fortfarande hållbarhet med miljö och klimat, men det handlar lika mycket om social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

– Den sociala hållbarheten är jätteviktig. Det är exempelvis fruktansvärt dyrt att ha sjuka medarbetare. Pandemin är ett ypperligt exempel att bolag till och med kan tvingas stänga ner på grund av sjukdom, säger Torbjörn Westman, ansvarig för granskningstjänster på KPMG och ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

– Medarbetare ska må bra. Jag tror att social hållbarhet kommer att öka, säger han med eftertryck.

Torbjörn Westman. Foto: Christian Gustavsson

När allt fler företag intresserar sig för social hållbarhet, på grund av lagkrav eller, som i Torbjörn Westmans exempel, av strikt affärsmässiga skäl, kommer lönekonsulternas arbete troligtvis att utökas något.

Hälsa och säkerhet, lika lön för lika arbete etcetera, är exempel på krav som ställs under rubriken social hållbarhet. Mycket av den här informationen finns troligen redan i lönefilerna, men det är inte säkert att den är konsoliderad eller att kategorierna är skurna som man vill, i dagsläget, påpekar Torbjörn Westman.

– Men det är i fokus, det är inget snack om saken! Och det är väldigt spännande och känslig information.

Redovisning utifrån etnicitet känsligt

I dagsläget redovisar svenska arbetsgivare utifrån kön, men i USA och Australien redovisar företagen sina sociala förhållanden även utifrån etnicitet.

– I EU har mångfald främst handlat om jämställdhet mellan män och kvinnor, men mångfaldsfrågan kan utökas tror jag. Samtidigt är det en väldigt känslig fråga i Europa att föra den typen av statistik.

Att dela upp personalen i arbetare och tjänstemän, män och kvinnor och även utifrån ålder, är okontroversiellt i Sverige. Men etnisk registrering är tabu.

Torbjörn Westmans gissning är ändå att statistik om utsatta grupper kommer att leta sig in i företagens redovisning och lönekonsulterna kommer att vara de som kan ta fram informationen.

– Lönekonsulterna kommer att behöva ta fram en del ny data på grund av ökat rapporteringskrav. Informationen kommer att efterfrågas i konsoliderad form, säger han.

 

Fokus hållbarhet på Balans webb

utgiven av

Ansvarig utgivare