Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Susanne Tillqvist, grundare WizWomen.
Foto: Privat, Getty Images
Yrkesvardag

2021.03.08

7 tips för byråer som vill bli vassare i sitt jämställdhetsarbete

För tre år sedan bildades plattformen WizWomen för att driva på utvecklingen inom professional services - inklusive jämställdhet. Grundaren Susanne Tillqvist med en bakgrund som managementkonsult på EY delar med sig av plattformens bästa tips.

text:

Rakel Lennartsson

1. Bestäm dig

Det enklaste, svåraste och viktigaste tipset av alla. Männen på firman måste ta ledningen i arbetet, även om interna och externa kvinnliga förebilder är viktigt för att visa att det går. Per Wallentin, VD för Knowit, är en inspirerande förebild.

2. Medvetandegör dig själv och din organisation

All förändring förutsätter medvetenhet. Lyft och diskutera frågan i såväl ledningsgrupp som i hela organisationen för att skapa en medvetenhet kring jämställdhetsfrågan. Slå dig fri från normtänkande.

3. Sätt mål och syfte

Sätt ett tydligt syfte och en målbild som engagerar. Varför är det viktigt att vi är en jämställd organisation? Vad menar vi med det? Vad har vi att vinna på det? Vad är vårt mål? Mät, följ upp och rapportera – inte som en ”mjuk” faktor utan en viktig KPI för affären.

4. Vägen till delägarskap

Öppna upp för fler karriärvägar och karriärroller. Den traditionella hierarkin är för stelbent och oflexibel. Det måste finnas flera alternativa vägar för att göra karriär, och fortfarande ha möjlighet till att bli delägare. Jobba med individuella utvecklingsplaner och mål anpassade till individen, oavsett kön. Resan till att bli en duktig och framgångsrik rådgivare/konsult ser olika ut för olika individer, var noga med att inte malla individer mot varandra eller mot en standardiserad struktur.

5. Rekrytering

Säkerställ att rekryteringsprocessen skapar förutsättningar för jämställdhet. Från hur vi formulerar våra annonser till hur vi utvärderar kandidaterna och vilka medarbetare som deltar i intervjuerna. Sträva efter att kandidaterna får träffa både kvinnliga och manliga personer under sina intervjuer och att åsikterna från samtliga personer som intervjuat kandidaten väger lika tungt vid beslut om anställning.

6. Ledningens engagemang och teamets delaktighet

Använd jämställdhet och mångfald som drivkraft och argument i kundkontakt och försäljning. Lyft goda exempel.

7. Ge inte upp

Att arbeta med jämställdhet och mångfald är svårt och tar tid. Det gäller verkligen att hålla i och hålla ut, hur tråkigt det än låter.

Balans jämställdhetsundersökning 2021

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare