I annonssamarbete med
Post banner
100% byrå

5 steg som främjar samarbetet med kunden

När du och dina kunder samarbetar kring kvitton, utlägg, löpande bokföring och löner, blir engagemanget större, samtidigt som risken för fel minskar. Så här får du till tajta samarbeten där du som redovisningskonsult kan prioritera kvalificerad rådgivning.

Drömscenariot är att dina kunders anställda gör sina inköp och själva registrerar sina kvitton som tolkas och bokförs helt automatiskt. Därefter säkerställer du som redovisningskonsult konteringen och rätt chefer i dina kunders bolag attesterar.

På så sätt blir både lönehanteringen och bokföringen betydligt enklare och mindre tidskrävande för alla.

Men hur kommer ni dit? Här guidar vi dig genom fem steg som främjar samarbete, minskar manuell handpåläggning och gör att du som är redovisningskonsult slipper tjata för att få in underlag och underskrifter i tid.

1. Välj ett företagskort där köpen hamnar direkt i bokföringen

Allt fler aktörer erbjuder idag företagskort med integrationer till de vanligaste och största ekonomisystemen. Det innebär att alla köp som görs, alla transaktioner, hamnar direkt i företagets bokföring. Allt uppdateras i realtid och ger både dig och dina kunder stenkoll.

Det är tryggt och underlättar för såväl entreprenören, företagen och deras anställda som för dig. När alla köp som görs i bolaget inte längre kommer på en månatlig faktura i efterhand kan du vara den där rådgivaren dina kunder helst av allt vill ha.

2. Inga privata utlägg = enklare lönehantering

En fantastisk bonus med ett företagskort är att man slipper all hantering av privata utlägg, en tidskrävande process för alla inblandade parter. Dessutom slipper dina kunders medarbetare ligga ute med pengar.

3. Använd en app

Det måste vara enkelt för den som gör ett utlägg att göra rätt. En app har man alltid med sig i fickan och i den kan dina kunders anställda enkelt fota kvittot direkt när hen har köpt något för bolagets räkning.

4. Automatiska påminnelser

Olika system kan också påminna användaren om att registrera sina kvitton. Det bästa är om det plingar till i telefonen direkt när en betalning med företagskortet har gjorts. För ju snabbare underlagen kommer in, desto större är sannolikheten att de är korrekta.

Automatiska påminnelser till användarna när månadsslutet närmar sig kan också vara effektivt. Då slipper du jaga kvitton och andra underlag när du väl ska stänga månaden.

5. Var med och förändra branschen

Papperskvitton är ett hinder för både automatisering och digitalisering – och därmed för redovisningskonsulter att kunna samarbeta nära med och vara företagens främsta rådgivare.

Visste du att lagkravet på arkivering av fysiska kvitton kostar svenska företag nästan fyra miljarder kronor varje år i ren administration, utan att fylla någon egentlig funktion? Vad kan du göra som redovisningskonsult, tänker du?

Engagera dig i branschens förändring och slut upp bakom dem som driver på för regelförenklingar och modernisering av alla de lagar och regler som styr branschen.

Köp, fota, klart!

utgiven av

Ansvarig utgivare