Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.01.26

4 punkter – programvaru­bolagens lista inför nya bokförings­lagen

Flera programvaruleverantörer har gått samman och lämnat in förslag till regeringens utredning om förenkling av mikroföretagande och modernisering av bokföringslagen. Vi har listan.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Wolters Kluwer, Hogia, Visma Spcs, Edison, Fortnox och Björn Lundén är programvarubolagen som gjort gemensam sak och i god tid före deadline lämnat in en skrivelse till regeringens utredning om mikroföretagande och bokföringslagen.

”För att nå bättre beslut och smidigare lösningar ser vi ett behov av att öka förståelsen för vår roll i företagarens vardag. Vi programleverantörer är ofta de som omsätter lagar och regler till funktionalitet för både företagare och redovisningskonsulter”, skriver gruppen i ett pressmeddelande.

Här är några av punkterna som listas av programvaruleverantörerna:

  1. Kravet på systemdokumentation upplevs ofta svårtolkat och det tycks råda en oklarhet hur detta dokument ska se ut. Det är önskvärt med en tydligare och enklare lagstiftning som utgår från ett digitalt bokföringsflöde och från möjligheterna i våra system. För företag med enklare bokföring, och där programvara av standardtyp används, behöver det kanske inte ställas krav på systemdokumentation. Detta vore en förenkling för mikroföretag.
  2. Färre företagsformer skulle innebära minskad komplexitet av regler och datum som styrs av olika företagsformer. Se över vilka typer av regler och företagsformer som behövs, och gör det enkelt att växa som företagare och byta företagsform.
  3. Att avveckla företag är en omodern och långdragen process. Den kan både moderniseras och förkortas. Se över och lämna förslag på en mer digital och effektivare hantering för att avveckla företag.
  4. Det borde vara obligatoriskt med digital rapportering av till exempel årsredovisning, med kvalificerade signeringsmöjligheter.

Det var våren 2020 som regeringen tillsatte utredningen om förenkling av mikroföretagande och modernisering av bokföringslagen. Uppdraget skulle egentligen ha redovisats sista september 2020, men har förlängts till 28 februari 2021.

 

Mer om nya bokföringslagen på Balans webb:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare