Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2024.04.10

38 återvände till revisorsyrket

Mellan 2021–2023 återvände 38 personer till yrket som auktoriserad revisor. Det visar statistik från Revisorsinspektionen, RI. – Vår förhoppning är att antalet återvändare ska öka på sikt, säger Per Johansson, myndighetschef på RI.

text:

Dan Håfström

foto:

Getty Images

För en tid sedan skrev Balans om att . Balans har även kollat med RI hur många som återvände till yrket under samma tidsperiod.

Mellan 2021-2023 var det 38 personer som valde att komma tillbaka till yrket som auktoriserad revisor. Av RI:s statistik framgår inte uppgifter om återvändarnas ålder eller vilken byrå de lämnade och återkom till. Balans har ställt några frågor om återvändandet till Per Johansson, myndighetschef på RI.

Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

Kan du ge någon kommentar kring vad RI anser om antalet som återvänder. Är det få eller är det många?

– På kort sikt kanske återvändarna kan uppfattas som få. Men vi är medvetna om att det tar tid att etablera en förändring och vår förhoppning är att antalet återvändare på längre sikt ska öka. Vår förhoppning med att underlätta ett återvändande till yrket är att öka attraktiviteten och att yrkeslivet blir mer flexibelt. Att kliva in och ur rollen som revisorn i framtiden ska vara en naturlig del i en revisors kompetens- och karriärutvecklingen.

Vilka hinder ser ni för de som vill återvända?

– Du måste vara anställningsbar, vilket kan vara ett hinder. För att kunna återfå titeln auktoriserad eller god känd revisor måste du vara anställd vid en revisionsbyrå eller starta och driva en egen byrå.

Gör RI något arbete för att det ska bli lättare att återvända?

– Vi planerar inte i nuläget för några ytterligare åtgärder. En viktig insats är att dock att informera och sprida kunskapen kring att det är möjligt att återvända till yrket inom branschen och till tidigare anställda kollegor.

Något övrigt du vill kommentera kring möjligheten att återvända till yrket?

– Vår tre senaste rekryteringar av revisorer till myndigheten har just varit tidigare auktoriserade revisorer som valt att återvända till yrket och återta sin auktorisation. Detta har varit ett mycket lyckat tillskott till vår verksamhet.

 

Fakta:

38 personer återvände till yrket som auktoriserad revisor mellan 2021 och 2023.

2021: 8 återvändare, ingen av dem hade varit borta under längre tid än fem år.

2022: 20 återvändare, 4 av dem hade varit borta under längre tid än fem år.

2023: 10 återvändare, 1 hade varit borta längre tid än fem år.

  • För den som vill återvända till branschen finns det mer information på
Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare