Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.10.18

3:12 utreds på nytt – om en ny regering vill

De omdiskuterade och inte sällan kritiserade 3:12-reglerna utreds igen. Regelsystemet har blivit alldeles för komplext. Det säger Catrin Åkerlund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton och FAR:s representant i utredningen.

text:

Björn Dickson

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR, skrev på om att utredningen är viktig för alla rådgivare. Han konstaterar att utredningen påverkar strategier kring uttag av lön och utdelning liksom försäljning av företag och intag av nya delägare.

Balans ställde några frågor till Catrin Åkerlund som är FAR:s representant i utredningen.

Catrin Åkerlund, Grant Thornton

Vilka förväntningar har du på utredningen?

− Regelsystemet har blivit alldeles för komplext genom rättsutvecklingen, vilket gör det osäkert hur man ska tillämpa vissa delar av det. Förväntningarna på utredningen är att genom att se till helheten i systemet, och genom förenklingar av reglerna, kunna ge en tydligare tillämpning av reglerna i praktiken, svaret på vad det egentliga syftet med reglerna är, och till exempel hur man ska kunna tillämpa utomståenderegeln, säger hon.

Vilka frågor kommer FAR främst att driva?

− FAR:s fokus är att kunna klarlägga just de områden där praxis under de senaste tolv åren har medfört oklarheter om vad som verkligen gäller kring samma och likartad verksamhet. Fokus ligger också på att förenkla och förtydliga lagstiftningen i andra delar, till exempel kvalifikation. För ägare som har kvalificerade aktier i fåmansföretag gäller särskilda skatteregler när de gör transaktioner med företaget, till exempel när de får utdelning. När det gäller mer skattepolitiska frågor som skattenivåer, löneunderlag med mera så är det inte FAR:s sak att driva vilken riktning reglerna ska ta.

Vilken är bakgrunden till att du fick det här uppdraget?

− Byråerna fick nominera kandidater och sedan valdes jag ut till att representera FAR bland dessa. Jag har jobbat med skattefrågor i 20 år, varav 17 som skatterådgivare åt fåmansföretagare. Det gjorde väl kanske sitt till, att jag kan ge ett praktiskt perspektiv i utredningen, säger Catrin Åkerlund.

Finns det något annat som du tycker är viktigt att framhålla i sammanhanget?

− Utredningen tillsattes av den avgående regeringen. Den nya regering kan både ge utredningen ett tilläggsdirektiv eller bedöma att det inte finns utredningsbudget till att fortsätta utredningen, att det helt enkelt finns andra viktigare frågor som behöver prioriteras under mandatperioden. Det lär visa sig. Men utredningen fortsätter tills det ges nya instruktioner, säger Catrin Åkerlund.

Den avgående regeringen presenterade direktiven för den kommitté som ska arbeta med utredningen den 25 maj. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2023.

Kommittédirektiven går att hitta genom att söka på Dir. 2022:44 Kommittédirektiv Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

Enligt direktiven ska kommittén lämna förslag med syftet att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12- reglerna.

Ett par av de saker som kommittén ska göra:

  • Analysera hur 3:12-reglerna kan förenklas.
  • Särskilt överväga om ändrad skatt på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital kan bidra till förenklingar.

utgiven av

Ansvarig utgivare