Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.21

3 skattefrågor att ha koll på 2023

Bolagsstrukturer, utomståenderegeln och skatteavdrag för inventarier. Det är tre områden som hamnar i topp när skatterådgivaren Elisabeth Mörck listar viktiga skattefrågor 2023.

text:

Nina Larsson

Svårare tider väntar då vi får räkna med fler räntehöjningar och ökat antal konkurser. Det menar Elisabeth Mörck, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton.

− Det viktigaste nu är att sprida riskerna, säger hon.

Balans har bett henne lista tre skattefrågor som är viktiga att känna till inför 2023.

1. Se över bolagsstrukturer

− Det är viktigt att se över bolagsstrukturer nu när vi går in i svårare tider med fler konkurser och räntehöjningar.  Sprid riskerna genom att dela upp verksamheten i olika bolag till exempel holdingbolag och flera dotterbolag.  Syftet är att separera kapital och verksamheter, säger Elisabeth Mörck.

Det är viktigt att känna till ränteavdragsbegränsningsreglerna som kan innebära att företag inte får fullt avdrag för sina räntor. Elisabeth Mörck lyfter vikten av att företagare ska ha en nära kontakt med sina rådgivare då fler företag kommer drabbas av dessa regler i takt med att räntorna höjs, företagen behöver därför i större mån se över var investeringar sker och var lån tas upp.

2. Utomståenderegeln under förändring

Förändringar väntas för utomståenderegeln som i olika ärenden under sommaren och hösten varit föremål för prövning i såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Utomståenderegeln är en undantagsregel som förenklat innebär att aktiva delägare i fåmansföretag inte beskattas enligt 3:12-reglerna om de utomstående äger minst 30 procent av aktierna i företaget och har rätt till utdelning.

− Inom kort väntas HFD komma med ytterligare en dom avseende tolkningen av regeln, säger Elisabeth Mörck.

Tillämpningen av utomståenderegeln är under förändring och därför man bör vara observant på ägarstrukturen om man har utomstående ägare och räknat med att tillämpa denna regel vid utdelningar eller försäljning, menar hon.

3. Skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021

Investeraravdraget är en nygammal regel som ska tas upp i deklarationen i vår.

− Det gäller investeringar i inventarier som köptes under 2021 och som ska ha ägts under hela 2022. Där det kan gå att få en skattereduktion upp till 3,9 procent vilket är ganska mycket, säger Elisabeth Mörck.

utgiven av

Ansvarig utgivare