Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.07.20

3 frågor till Nina Forssblad

Hur attraktiv är branschen för nyutexaminerade? Och ­vilka frågor är i ropet? Balans hör efter med Nina Forssblad, professionsanalytiker på fackförbundet Akavia.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Magnus Andersen

Vilka framtidsfrågor upptar största delen av din tid?

Hur det blir när fler nu vill ha möjlighet att jobba ­hemifrån? Hur kommer plats­oberoendet att påverka lönerna? Och vad får det för ­effekter när det gäller sam­arbete och team? Detta är särskilt viktigt på större ­byråer som har stora team med flera ­olika kompetenser – hur ska de bygga upp en flexibel och hybrid ­verk­samhet? 

Hur ser ­studenter på en framtid inom branschen?

Många väljer att plugga redovisning men ser sin framtid någon annanstans, exempel­vis inom finans. Men finans är en relativt liten bransch, medan redovisning är mycket bredare. En del tror att automatiseringen medför färre jobb inom redovisning, men det blir delvis ­andra typer av jobb. Där behöver branschen tillsammans med högskolor och universitet visa hur det ser ut. Sedan ska man tänka på att generation Z inte accepterar vilka villkor som helst, balans i livet är viktigt för dem. ­Byråerna måste vara ­lyhörda.

Vad ligger ­ingångslönerna på för ­nyutexaminerade?

Ingångslönen för revisions- och råd­givningsbranschen är 29 540 kronor, ­medan den för hela gruppen ekonomer är 31 744 kronor. Bra att komma ihåg är att den som lämnar löneanspråk i regel får högre lön, våra undersökningar visar att det i snitt är 1 900 kronors skillnad. Vi anser att nyexade ekonomer enligt årets beräkningar bör begära 34 000 kronor.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare