Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.
Yrkesvardag

2022.02.24

3 frågor till Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad skatterådgivare FAR, var en av paneldeltagarna vid debatten när SNS nyligen ordnade ett seminarium på temat ”Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt?”

text:

Charlotta Marténg

foto:

Christian Gustavsson

SNS har, som den del i projektet Skatter i en globaliserad värld, ordnat ett seminarium på temat ”Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt?” där forskningsresultat från Finland presenterats. Strategin att sänka skatten för företag för att öka tillväxten och investeringarna i ekonomin är inte given enligt nationalekonomerna Aliisa Koivisto, Jarkko Harju och Tuomas Matikka i en SNS-rapport.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad skatterådgivare FAR, var en av paneldeltagarna vid debatten i samband med seminariet.

Vilka slutsatser drar du av studien där forskarna tittat på hur små och nystartade företagsinvesteringar och ekonomiska resultat påverkades av de reformer som genomfördes i Finland under perioden 2012-2014?

− Det är svårt att dra några tyngre slutsatser av studien. Det intressanta är att den visar att försäljningen och den ekonomiska aktiviteten i bolag ökar med lägre bolagsskatt. Investeringar i tjänsteföretag är ofta marknadssatsningar, vilka ofta redovisas som kostnader och inte som investeringar i maskiner och inventarier med mera. Investeringarna kan ha ökat på samma sätt, utan att man lyckats att mäta dem.

Ett av resultaten forskarna fått fram är att de inte ser några tydliga belägg för att sänkt bolagsskatt får små aktiebolag att investera mer. Vad framhöll du i diskussionen vid seminariet?

− Sett över en längre period är det uppenbart att tillväxt och investeringar ökar med lägre bolagsskatt. Jämför bolagssektorn 1990 när skatten var 52 procent med bilden i dag, och effekten av lägre skatter är given. De minskar även utrymmet för aggressiv skatteplanering.

Finns det något från rapporten som är relevant och applicerbart i Sverige?

− Det är värdefullt att SNS fångar upp denna fråga. FAR har varit med och stöttat projektet Skatter i en globaliserad värld under tre års tid. Nu finns underlag för att agera snabbare efter valet. Sverige bör då överväga att sänka bolagsskatten ytterligare innan en lägsta nivå införs vid 15 procent. Ett litet exportberoende land behöver väl konkurrenskraftiga skatter. Då blir auktorisationen av skatterådgivare än viktigare på marknaden.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare