Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karin Apelman, FAR.s generalsekreterare och VD. Foto: Kristofer Hedlund
Yrkesvardag

2021.12.07

3 frågor om revisionsplikten med Karin Apelman

Frågan om revisionsplikten har blossat upp på nytt under hösten. Balans ställer tre frågor till FAR.s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Kristofer Hedlund

I din senaste publicerad på far.se skriver du om revisionsplikten. Frågan om vilka bolag som ska omfattas av revisionsplikt har tagit fart igen. Vad är upprinnelsen?

− I början av sommaren kom utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag, som lämnade ett förslag till regeringen. I utredningen, som nu är ute på remiss, diskuteras bland annat en höjning av gränsvärdena för revisionsplikt i nivå med definitionen för ett mikroföretag.

Vad skulle en sådan förändring innebära?

− I utredningen diskuteras höjningen i syfte att förenkla och att sänka kostnaden för företagen. Men vi tänker tvärtom. Revisionen är en kvalitetsgranskning och innebär trygghet både för företagen själva och för andra aktörer. FAR:s ståndpunkt är att revision är bra både för företagen och för näringsliv och samhälle i stort. När det gäller mindre företag så menar vi att det bästa är om det är hög kvalitet hela vägen. Det blir det med en auktoriserad redovisningskonsult i kombination med en revisor.

Kan inte företagen själva få välja om de vill ha revision?

− Jag tror att det finns en risk att en del företag väljer bort revision utan att ha funderat över dess fördelar. Revisorn upptäcker många felaktigheter i samband med revison, både oavsiktliga och avsiktliga. Här vill jag även passa på att lyfta fram den preventiva effekt som revisionen har inom brottsbekämpning. Förutom att revisorn är skyldig att anmäla misstanke om brott, till exempel penningtvätt, gör vetskapen om att det kommer att ske en kontroll med all sannolikhet att färre tar risken att fuska. Med revision kommer helt enkelt fler företag att efterleva lagar och regler i större utsträckning, vilket bidrar till ett högt förtroende och innebär samhällsnytta.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare