Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.05.20

3 faser – bankernas nya infrastruktur för betalningar

Nästa år påbörjas övergången till en ny betalningsinfrastruktur som ersätter bankgirosystemet. Redan nu är det läge för redovisningskonsulter och lönekonsulter att börja förbereda sig.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Tekniken bakom bankgirobetalningar kommer under 2023 att börja bytas ut till en ny betalningsinfrastruktur som lever upp till mer moderna krav. En fråga som Balans har följt noga,

Främst berör detta yrkesvardagen för lönekonsulter och redovisningskonsulter.

Anders Edlund, Svenska transformations-programmet. Foto: Håkan Flank

Införandet kommer att ske stegvis och är indelat i tre faser, med start nästa höst. Men redan nu bör byråer som arbetar med lön och redovisning börja förberedelserna.

– Lönekonsulter och redovisningskonsulter behöver kontakta varje bank för sig som man vill samarbeta med. Det tar lång tid att testa systemet och säkerställa att det fungerar. Det kan också skilja från bank till bank.

Det betonar Anders Edlund, kommunikationsansvarig på Svenska Transformationsprogrammet, som ligger under Svenska Bankföreningen, och som driver projektet. Detta ingår dessutom i ett större nordiskt samarbete.

Tre faser för projektet

Första fasen av transformationen inleds under hösten 2023. Då börjar kontoöverföringar stegvis att övergå till det nya systemet, vilket bland annat påverkar lönekonsulter och leverantörer av lönesystem.

Andra fasen påbörjas under våren 2024 – och berör betalningar till bankgiro- och plusgiro.

Tredje och sista fasen, som påverkar autogiro och e-faktura, har ännu inte ett bestämt inledningsdatum.

Planering framåt är A och O, säger Anders Edlund:

– Nu behöver FAR:s medlemsbyråer och medlemmar fundera på hur de ska förbereda sig. Vad erbjuder banken? De kanske även behöver kontakta sin systemleverantör och undersöka vilka banker leverantörerna har anpassat sig till, och ta reda på om de olika processerna som finns i dag för olika betalningar kommer att påverkas.

Driften av den nya betalningsinfrastrukturen planeras att skötas av P27 Nordic Payments Platform AB, i vardagstal P27, ett namn som syftar på 27 miljoner invånare i Norden vilka i sin tur kommer att beröras av det nya sättet att arbeta.

 

Mer om ämnet:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare