Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Informera kunderna om ändringar som kommer. Det är vad kunderna begär av lönekonsulterna, säger Susanna Ihalainen på BDO. Foto: Felicia Yllenius
Yrkesvardag

2022.12.01

3 bästa råden för lönekonsulter inför 2023

Vänta så länge som möjligt med arbetsgivardeklaration på individnivå för december. Det kommer ofta rättelser i decemberlönen. Om man väntar in eventuella rättelser kan man undvika omprövningsbeslut. Det säger Susanna Ihalainen på BDO.

text:

Björn Dickson

Årsskiftet närmar sig och det är bråda tider för lönekonsulter. Vi bad Susanna Ihalainen, Auktoriserad Lönekonsult FAR och partner på BDO, om hennes bästa råd.

Vilka speciella nyheter ska man hålla koll på som lönekonsult inför årsskiftet?

– Det vi väntar på mest just nu är nya belopp för skattefria milersättningar, som är på förslag och som regeringen ska fatta beslut om, säger Susanna Ihalainen.

– Men vi väntar också på besked om nya belopp på traktamenten och andra skattefria ersättningar samt schablonbelopp för förmåner.

Prisbasbeloppet kommer höjas rätt kraftigt 2023, från 48 300 till 52 500 kronor. Det påverkar många beräkningar inom lön.

– Det kommer också en nyhet som handlar om rapportering av arbetsgivardeklaration på individnivå från januari 2023. Där ska arbetsgivaren lämna uppgifter om den anställdes tjänsteställe.

Mer information finns hos

Här är Susanna Ihalainens tre bästa råd till lönekonsulter inför årsskiftet:

  • Innan man börjar med det nya året 2023, se till att 2022 är hanterad korrekt, så slipper man rodda i den sedan, när man har som mest att göra med det nya året. Kommunicera med kunden kring alla oklarheter.
  • Vänta så länge som möjligt med arbetsgivardeklaration på individnivå för december eftersom det ofta kan komma rättelser i decemberlönen. Det kan gälla sådant som ägarlöner och förmåner, bland annat. Genom att vänta in eventuella rättelser kan man rapportera in korrekta uppgifter direkt, utan omprövningsbeslut.
  • Det är bra att passa på och ”städa” i lönesystemet när man ändå skapar ett nytt år, så att inget gammalt strul följer med in i det nya året. Det kommer att löna sig under året.

Vilka är de viktigaste fallgroparna som man ska se upp för som lönekonsult inför årsskiftet?

– Om man har missat detaljer och skjutit upp sådant som måste göras under året får man oftast lägga väldigt mycket tid på att reda ut saker slutet av året.

Många företag har speciella lösningar som ofta kräver manuellt handpåläggning, då är det lätt att missa eller göra fel.

– Annars tror jag att vi som konsulter ofta har bra rutiner och stöd för årsskifte, det är mer dessa speciallösningar som kan orsaka huvudbry.

– Men det är också vanligt att kunden i slutet av året vaknar till och kommer med information som vi skulle ha behövt under året. Det kan orsaka en hel del merarbete under en period som är stressigt ändå, säger Susanna Ihalainen.

Något annat som är viktigt i sammanhanget?

– Jag brukar alltid förespråka att man ska vara proaktiv och nyfiken under året när det gäller kundföretagens löner, man sparar mycket tid på att hantera saker och ting korrekt från början. Det är många nya belopp för det kommande året och många beslut fattas sent, så det är mycket att hålla reda på.

– Vi ser tecken på att många företag har det tufft, för många kan korttidsarbete bli aktuellt i stället att säga upp personal. Därför kan det vara en bra idé att fräscha upp kunskaperna kring hantering av korttidsarbete när det gäller lön. Det gäller att vara beredd om kunderna behöver tillämpa korttidsarbete igen.

Slutligen har Susanna Ihalainen en viktig uppmaning:

– Informera kunderna om ändringar som kommer. Det är vad kunderna begär av lönekonsulterna, att vi ska vara experter.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare