Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.12.29

250 000 digitalt inlämnade årsredovisningar 2022

Under 2022 har Bolagsverket tagit emot över 250 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, vilket motsvarar nästan 40 procent av det totala antalet. Men fortfarande är det bara elva procent av de årsredovisningar som ska ha revisionsberättelse som lämnas in digitalt.

Nina Brede. Foto: Bolagsverket

− Vi ser att färre får ett föreläggande om komplettering vid digital inlämning jämfört med inlämning på papper. 3,9 procent mot nio procent. De digitala programvarorna gör det lättare att göra rätt, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Smidigheten är den största fördelen med digital inlämning, menar Nina Brede. Det går att få vissa grunduppgifter direkt från Bolagsverket vid upprättandet av den digitala årsredovisningen, det går att kontrollera årsredovisningen innan den laddas upp till det egna utrymmet och en kvittens som kan skickas vidare till styrelsen eller revisorn fås direkt vid inlämningen.

Digital inlämnade revisionsberättelser behöver bli fler

Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar med revisionsberättelse är däremot inte lika stor, bara elva procent. Här finns det stora möjligheter att öka siffrorna, menar Nina Brede.

− Vi har frågat varför företag inte lämnar in årsredovisningen med revisionsberättelsen digitalt och svaret är ofta att revisorn inte kan eller vill lämna in digitalt. Här önskar jag se en förändring och en vilja från revisorerna att prova på att lämna in digitalt, säger Nina Brede.

Målet är obligatorisk digital inlämning

I mars 2018 öppnade Bolagsverket möjligheten att lämna in årsredovisningen digitalt. Det är fortfarande frivilligt, även om regeringens långsiktiga mål är att digital inlämning ska bli obligatorisk.

 

Läs även

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare