Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.04.20

Hans Peter Larsson: Det mesta sker utanför Sverige

De beslut som styr bolagsskatter i Sverige fattas allt oftare på den internationella arenan. För skatterådgivare och revisorer i Sverige gäller det att hänga med. Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

text:

Björn Dickson

– Besluten i bolagsskattefrågor flyttar ut från Sverige och därför måste vi följa med vad som händer internationellt, säger Hans Peter Larsson, som nyligen kom hem från möten och diskussioner i New York.

För 15–25 år sedan sa man att företag var på väg att lämna Sverige av skatteskäl. Nu är det i stället skattebesluten som flyttar ut. Hans Peter Larsson tror att omkring tre fjärdedelar av de skattebeslut som påverkar svenska företag formas, och i praktiken fattas, inom EU och OECD, medan bara en fjärdedel kommer från finansdepartementet i Stockholm.

I centrum för dagens diskussioner om globala skatteregler står de två så kallade pelarna, pelare 1 och pelare 2. Tillsammans ska de bli ett nytt globalt bolagsskattesystem baserat på den redovisningsmässiga vinsten. Pelare 1 handlar om att föra över beskattningsrätt från rikare till fattigare länder. Innovation och tillverkning ges ett lägre värde, i stället uppvärderas det att någon köper något, skattemässigt.

Får en större del

– De länder som köper får en större del av den beskattningsbara vinsten, på bekostnad av de länder som står för innovation och tillverkning, säger Hans Peter Larsson.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Pelare 2 handlar om att införa ett nytt golv för bolagsbeskattning i hela världen. Det är OECD som håller i trådarna. Varje land ska ta minst 15 procent av vinsten i skatt. Om ett land tar mindre än 15 procent får i stället andra länder ta ut den skatten. Denna nya bolagsskatt ska tas ut utöver dagens bolagsskatt.

– Syftet är att stoppa ojuste skattekonkurrens mellan länder, ibland talar man om ett ”race to the bottom”. Det vill man stoppa för att öka ländernas skatteintäkter från bolagen, säger Hans Peter Larsson.

Men det är långtifrån säkert att pelare 1 och pelare 2 förverkligas. Till bakgrunden hör de stora vinster som världens tech-giganter, ofta amerikanska, gör och som ofta beskattas lindrigt eller inte alls. Om ett företag saknar fast driftställe, alltså kontor, i ett land så finns det ingenting att beskatta där. Men om pelare 1 genomförs skulle amerikanska bolag, och många andra, beskattas hårdare och betydligt mindre pengar gå till den amerikanska statskassan.

Långtifrån säkert

– Därför är det långtifrån säkert att USA i slutänden går med på detta, säger Hans Peter Larsson.

En plan B skulle vara att ha olika nationella lösningar i stället för en enda global lösning.

– Det skulle bli betydligt mer komplicerat för internationella koncerner och för de rådgivare som de anlitar. Den svenska hållningen är att en global lösning är att föredra, om världen nu bestämmer sig för att införa ytterligare en bolagsskatt, säger Hans Peter Larsson.

När det gäller pelare 2 är länderna inom EU överens om direktiv som ska implementeras i de olika länderna. Samtidigt vill EU inte ha högre skatter än USA. EU försöker få med resten av världen på en lösning.

– Här jobbar man frenetiskt. Om man inte får med sig USA är det inte heller troligt att stora EU-länder som Frankrike och Tyskland i slutändan vill ge sina företag sämre villkor. Och då blir det sannolikt i praktiken inte mycket av pelare 2, säger Hans Peter Larsson.

I USA innebär Biden-administrationens stora plan Inflation Reduction Act, IRA, för att främja inhemska företag med stora skattesubventioner att globala skattefrågor kommer i ett nytt ljus.

– Sammanfattningsvis kan man säga att det är långtifrån säkert att pelare 1 och 2 går i mål. Det är de stora länderna med USA i spetsen som avgör. Just kan man säga att det är rörigt i dessa frågor och osäkerheten är stor. Initierad rådgivning kräver att man följer dialogen i de policydiskussioner som nu pågår, säger Hans Peter Larsson.

Ett kapitel för sig

En jätte i världshandeln är Kina, som inte är med i OECD och därmed blir ett kapitel för sig.

– Den kinesiska ekonomin är till stor del uppbyggd på skattesubventioner för investeringar i utlandet. Dessa har justerats löpande under åren för att ge Kina maximal ekonomisk tillväxt, säger Hans Peter Larsson.

Vilken hållning Kina kommer att inta i slutänden till pelare 1 och 2 är oklart i dag. Frågorna är inte färdigförhandlade.

Efter skandaler som Panama Papers kom politiker i skilda länder fram till att det måste bli slut på den formen av aggressiv skatteplanering. I juni 2023 väntas därför ett utkast till ett EU-direktiv, Securing the Activity Framework of Enablers – SAFE. Frågan är hur skatterådgivning ska regleras. Ett förslag är att alla skatterådgivare ska registreras och att man har riktlinjer, soft law, snarare än hård lagstiftning. En annan variant är att man förbjuder aggressiv skatteplanering, och tillämpar det som kallas rule of law.

Viktigaste frågan

– Men det bör och måste kräva att man tydligt kan definiera vad det är man förbjuder, vilket sannolikt inte blir så lätt. Det här är troligen den viktigaste frågan för skatterådgivare framöver.

– Även revisorer och redovisningskonsulter kommer att omfattas. I Sverige är detta inte något större problem i dag eftersom tydliga lagar finns här och har satt sig i samhället. Däremot har många skatterådgivare, redovisningskonsulter och revisorer i Syd- och Centraleuropa invändningar, säger Hans Peter Larsson.

Han säger också att vi i  Sverige inte vill drabbas av oklara och begränsande regler kring frågor som i grunden inte är våra. Även företagen vill se klara lagbaserade regler i denna fråga.

Företrädare för näringslivet i Europa kritiserar det de anser vara tillväxtbegränsande EU-direktiv på skatteområdet, som man hävdar är komplexa och fördyrande. I ett antal år har en röd tråd för olika EU-direktiv kring bolagsskatter varit att skattemyndigheter ska få mer information och att mer begränsande regler ska införas som berör företagen.

– Det ger företagen en ökad arbetsbörda som kostar pengar. Det är okej till en viss gräns. Men samtidigt finns det en invändning mot att man inte samtidigt arbetar för att ta fram regler som främjar företagande och konkurrens inom Europa, säger Hans Peter Larsson.

Kreativa lösningar

En utveckling inom internationella regler för bolagsbeskattning är att man går mot att skatter baseras mer på redovisningsregler än på skatteregler. IFRS, International Financial Reporting Standards, ger regler för stora börsnoterade bolag. Det kan ge utrymme för kreativa lösningar på skatteområdet när skatten ska grundas på detta underlag.

– Inom vår bransch kan detta kan innebära en konkurrensfördel för stora byråer som har både skatterådgivare och revisorer som kan arbeta tillsammans, för att inte riskera att hamna fel. Och detta berör inte bara stora företag eftersom mindre företag ofta har kunder som är stora företag, säger Hans Peter Larsson.

utgiven av

Ansvarig utgivare