Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2023.02.22

Dags att visa handlingskraft för att nå digitaliseringsmål

Vi ligger långt efter våra nordiska grannar. Därför hoppas vi att Sveriges regering fattar ett snabbt beslut om att det ska bli obligatoriskt med e-faktura. Det skriver Per Willstedt, Partner och Head of Service Management Accounting, Aspia i en debattartikel.

text:

Per Willstedt

Redan 2010 satte EU-kommissionen upp målet att elektronisk fakturering skulle vara den dominerande faktureringsmetoden senast år 2020. Kanske till följd av detta satte regeringen under 2016/2017 upp målet för Sveriges digitaliseringsstrategi. Målet lyder: ”Sverige ska vara bäst i välden på att använda digitaliseringens möjligheter”. Men hur går det för oss egentligen och är det e-fakturan som är vägen framåt för att nå målet?

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, tror i alla fall att användandet av e-faktura är en nyckelfråga för att uppnå regeringens mål och att det nu börjar bli dags att styra frågan via lagkrav.

EU-kommissionens krav på elektronisk fakturering

EU-kommissionen lanserade den 8 december 2022 förslaget om att det skall införas krav på e-fakturering för den gränsöverskridande handeln inom EU. Detta är i sig ett stort förslag som kommer att påverka våra företagare otroligt mycket. Förslaget är framtaget utifrån filosofin kring realtids-information vilket bland annat innebär att en deadline på två arbetsdagar föreslås avseende rapporteringen av transaktionen till Skatteverket, som i sin tur ska rapportera detta vidare inom EU. För att möjliggöra det krävs automatiserade digitala processer så som e-faktura.

DIGG vill ha PEPPOL

EU-kommissionens förslag har i sin tur lett till att DIGG den 9 februari 2023 lämnat en så kallad hemställan, (formell begäran eller förslag), till regeringen innehållandes en begäran om att tillsätta en utredning om obligatorisk elektronisk fakturering för Sveriges företag. En utgångspunkt för utredningen ska bland annat vara att formatet PEPPOL BIS Billing 3 används. PEPPOL rekommenderas redan när det kommer till vår befintliga e-fakturalag som reglerar fakturering till offentlig sektor.

Utredningen, som man vill ska ”inledas så snart som möjligt”, ska alltså se över möjligheterna att införa ett krav för samtliga svenska bolag, även om det redan i hemställan öppnas för en viss förenkling för mindre bolag som inte är mervärdesskatteregistrerade företag med anledning av EU-kommissionens förslag. Man ska dock komma ihåg att den typen av förenklingar inte rekommenderas i förslaget avseende momshanteringen från EU-kommissionen, så där åker troligtvis alla med ändå.

Sent på bollen skapar problem

Då vi redan ligger långt efter våra nordiska grannländer så är detta ett ypperligt tillfälle för Sverige att visa handlingskraft i frågan.

Nu hoppas vi att Sveriges regering fattar ett snabbt beslut så att utredningen kan inledas skyndsamt. Annars är risken att vi utifrån EU-kommissionens förslag är för sena på bollen, vilket kommer skapa stora problem för våra svenska företag och företagare när förslaget väl blir verklighet.

Om vi ska kunna nå regeringens högt uppsatta digitaliseringsmål är det dags att visa handlingskraft för att få fart på förflyttningen. Just nu upplever vi att Sverige snarare har tappat sin position inom digitalisering jämfört med hur det såg ut när målet sattes för sex år sedan.

Att investera i e-fakturering är inte bara ett klokt affärsbeslut, det är en nödvändighet för Sveriges digitala framtid.

 

Läs även!

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare