Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2020.12.21

100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar i år

Under 2020 har Bolagsverket tagit emot över hundra tusen digitalt inlämnade årsredovisningar. Ett rekord. Men de digitalt inlämnade revisionsberättelserna lyser med sin frånvaro.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

I skrivande stund har Bolagsverket tagit emot närmare 101 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under 2020, vilket var ett . Det ska jämföras med knappt 40 000 förra året.

− Det känns härligt och jätteroligt såklart, och den känslan delar vi alla som har jobbat med digitala årsredovisningar. Det finns företag som under 2020 har lämnat in sin digitala årsredovisning för tredje året i rad och som säger att de inte kan tänka sig att göra på annat sätt, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Nina Brede. Foto: Anders Thorsell

Med digitalt inlämnade årsredovisningar avses i sammanhanget taggad strukturerad data som både är läsbar från maskin till maskin samt för det mänskliga ögat, alltså inte en PDF eller bild på en årsredovisning.

Bolagsverket har inte satt något mål för 2021, men Nina Brede tycker personligen att det ”vore kul” att minst fördubbla, gärna tredubbla siffran.

− Målet är att ännu fler ska välja digitalt först. Bolagsverket verkar för att få ett obligatorium på plats under 2021, fortsätter hon.

Däremot är det endast 3 600, inte ens fyra procent, av de digitalt inlämnade årsredovisningarna som innehåller en revisionsberättelse. En besvikelse menar Bolagsverket. Nu öppnar verksamhetsutvecklaren för ett samtal med FAR i frågan.

− Viljan och förmågan till samarbete och dialog är viktiga grundstenar för Bolagsverket. Att tillsammans med FAR och andra hitta svar på frågan: Vad skulle få dig att välja digitalt först? Vilka är drivkrafterna för att bli digitala? Vilka förutsättningar måste vi tillsammans skapa för att öka andelen digitala revisionsberättelser? säger Nina Brede.

Hon pekar på att revisorer har en viktig roll genom att hjälpa kunden med hur denne kan bli digital, samt påtala fördelarna med det. Något som kräver både ett nytt sätt att tänka och nya arbetssätt.

− Vi har goda exempel på revisionsbyråer som har tagit steget och blivit helt digitala. Byråerna borde fundera på hur affärsmodellen bör se ut för att på bästa sätt möta framtiden.

Nina Brede nämner vidare att några av Big 4-byråerna det vill säga PwC, EY, Deloitte och KPMG, under 2020 har jobbat med tekniska lösningar för digitala revisionsberättelser. Och hon påminner att EU gör ESEF-rapporteringen obligatorisk från och med 1 januari 2022.

− Det är viktigt att prova på att lämna in digitala revisionsberättelser för det kommer ett svenskt obligatorium, även om det inte finns något exakt datum för det än. Det gäller att hänga med i svängarna! avslutar Nina Brede.

Läs vidare om ämnet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare