Detta är en annons från Bolagsverket
Post banner
Yrkesvardag

10 anledningar att skicka in årsredovisningen digitalt

Sverige har höga målsättningar kring digitalisering och Bolagsverkets ambition är alltid att förenkla för landets företagare. Att skicka in årsredovisningen digitalt är ett tydligt exempel på hur en återkommande process kan göras såväl smidigare och snabbare som säkrare.

foto:

Getty images / Bolagsverket

– Att minskar din och företagets administrativa börda, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket. Dessutom är det ett steg mot att du inte ska behöva lämna in samma uppgifter till myndigheter flera gånger.

– Om du inte skickat in årsredovisningen digitalt än, så tycker jag definitivt att du ska prova när du läst våra topp-anledningar till varför, avslutar Nina.

1. Det finns bra funktioner och support

Många molnbaserade tjänster samt de stora bokföringsprogrammen har de funktioner som krävs och det finns support från leverantörerna för den som behöver hjälp.

2. Det är enkelt

Du slipper all pappershantering och behöver heller inte ringa och kolla om årsredovisningen kommit in till Bolagsverket. Du kan också följa processen digitalt på bolagsverket.se.

3. Det går snabbt

Från exempelvis ditt bokföringsprogram laddar du upp en avskrift av den årsredovisning som bolagsstämman beslutat om. Vd eller någon i styrelsen kan sitta var som helst i världen och logga in i Bolagsverkets tjänst, som är öppen dygnet runt och skriva under med svensk e-legitimation, t.ex. mobilt BankID. Klart!

4. Det är säkert

Du slipper oroa dig för att årsredovisningen kanske försvinner i posten. Och så fort den kommit in, efter bara någon sekund, får du en digital kvittens.

5. Det minskar risken för fel

Tjänsterna, programmen och Bolagsverkets system säger till om något går fel.

6. Handläggningstiden blir kortare

En digital årsredovisning kontrolleras maskinellt vilket gör att om den är fullständig registreras den på en gång.

7. Det följer lagkravet som kommer

En lag om obligatorisk digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som redovisar enligt K2 och K3 förväntas träda i kraft snart. Förbered dig!

8. Det är bra för miljön

Digital inlämning minskar mängden utskrivna dokument, kuvert och transporter av papper. När man fraktar 1 pall papper på lastbil 10 mil släpps det ut 3 kg CO2.

Det bidrar till att färre träd avverkas för papperstillverkning. Företagarna har genom digital inlämning sparat drygt 330 träd på sex år (mars 2018-mars 2024), vilket motsvarar 10 miljoner A4-papper.

Ur hållbarhetssynpunkt är det onödigt dubbelarbete att skriva ut det man gjort digitalt och posta till en myndighet, som sedan ska göra informationen digital igen. Det tar tid och resurser och den blir ändå inte digital ”på riktigt”, utan bara ett inskannat papper.

9. Det underlättar din administration

All informationshantering går snabbare digitalt. Att skriva ut, skicka och skanna in pappersdokument tar tid. Sökning, lagring och kopiering underlättas.

10. Det bidrar till ett modernt arbetssätt

Framtiden är här! Automatiseringen av rutinuppgifter ökar och blir allt lättare att utforma digitalt efter dina behov. Den digitala omvandlingen i samhället är en del av en större helhet, där data och information flödar fritt och säkert. Som företagare är det en framgångsfaktor att ta till sig nya lösningar och arbeta mot en hållbar och digital framtid.

 

utgiven av

Ansvarig utgivare