Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Redovisningskonsult

Lönekonsult

Skatterådgivare

Revisor

Värdet skapas i

SAM­ARBETET

Mikael Ernström om hur yrkesrollerna kompletterar varandra

Annons
Utvalt av redaktionen
Aktuellt
Annons
Charlotta Marténg

Samarbete ger vinst för företagen

Revisionsplikten är en het fråga som på nytt har aktualiserats. Frågan väcker känslor, både hos revisorer och hos redovisningskonsulter. Men frågan är om de båda yrkesgrupperna måste ställas mot varandra? I Balans nr 7, som finns ute som digitaltidning och som kommer som papperstidning under vecka 49, intervjuar jag Mikael Ernström, FAR:s andre vice ordförande: Han konstaterar att ”Om företaget har en duktig redovisningskonsult blir revisionen billigare”. En win-win för alla alltså. Och framför allt för företagaren.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Krönikor
Papperstidningen
Annons
Fördjupning
Fördjupning

Värdering av tillgångar inom ramen för det nya insolvens­direktivet

Tillgångar av olika slag värderas i många olika sammanhang och ofta med ekonomiska konsekvenser för inblandande parter. Således är det mycket viktigt hur tillgångar värderas och värderingen torde få stor betydelse för de beslut som därefter fattas. Tidigare studier visar att när tillgångar värderas i en juridisk kontext i samband med konkurs och företagsrekonstruktion, finns brister både vad gäller vägledning och praktik. I föreliggande artikel uppmärksammas värdering av tillgångar inom ramen för det nya insolvensdirektivet som håller på att implementeras i alla EU:s medlemsstater.

Läs artikeln i sin helhet här:

 

I annonssamarbete med

utgiven av

Ansvarig utgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.